[ English | Japanese ]

Back to Home Page

Group Members


Members

TITLE/GRADE NAME E-MAIL ♣ ROOM#
Professor NAGAE, Tomofumi nagae 205
Associate Proffesor KAWABATA, Takahiro kawabata 211
NARUKI, Megumi m.naruki 209
Lecturer MURAKAMI, Tetsuya murakami 210
Assistant Proffesor FUJIOKA, Hiroyuki fujioka 208
NIIYAMA, Masayuki niiyama 207
≥ D3 EKAWA, Hiroyuki ekawa 207
KANATSUKI, Shunsuke kanatsuki 209
HASHIMOTO, Toshikazu t.hashimoto 210
MIZUTANI, Keigo mizutani 211
TSUMURA, Miho tsumura 210
NAKATSUKA, Noritsugu nakatsuka 211
FURUNO, Tatsuya furuno 208
KANEKO, Masanori kaneko 210
MURATA, Motoki m.murata 207
D1 KOBAYAKAWA, Ryo r.kobayakawa 208
SAKAUE, Akane a.sakaue 209
NANAMURA, Takuya nanamura 207
M2 ASHIKAGA, Sakiko ashikaga 209
ICHIKAWA, Masaya m.ichikawa 209
INABA, Kento kento 207
KOSHIKAWA, Ami ami 210
TAKAHASHI, Yu takahashi 211
TAKEDA, Tomoya t.takeda 210
MATSUMOTO, Shota sho-matsu 208
WATANABE, Ken kenwata 207
M1 UMEZAKI, Eiichi umezaki 207
SUZUKI, Kazuki suzuki 210
FUJIKAWA, Yuki fujikawa 211

♣ Please add "@scphys.kyoto-u.ac.jp" or "@nh.scphys.kyoto-u.ac.jp".


Technical Staffs of Tandem van de Graaff Accelerator


OB & OG


Back to Home Page

Please contact web master (www_at_scphys.kyoto-u.ac.jp _at_=@) if you find any problems.


last modified: 2018/Jan/12