[ English | Japanese ]

Back to Home Page

Group Members


Members

TITLE/GRADE NAME E-MAIL ♣ ROOM#
Professor NAGAE, Tomofumi nagae ♧ 205
Assistant Professer NARUKI, Megumi m.naruki ♧ 209
Lecturer MURAKAMI, Tetsuya murakami ♧ 210
≥ D3 EKAWA, Hiroyuki ekawa ♧ 207
KANATSUKI, Shunsuke kanatsuki ♧ 209
HASHIMOTO, Toshikazu t.hashimoto ♧ 210
TSUMURA, Miho tsumura ♧ 210
KANEKO, Masanori kaneko ♧ 210
MURATA, Motoki m.murata ♧ 207
D2 KOBAYAKAWA, Ryo r.kobayakawa ♧ 208
SAKAUE, Akane a.sakaue ♧ 209
NANAMURA, Takuya nanamura ♧ 207
D1 ASHIKAGA, Sakiko ashikaga ♤ 207
ICHIKAWA, Masaya m.ichikawa ♤ 211
INABA, Kento kento ♤ 208
MATSUMOTO, Shota sho-matsu ♤ 210
WATANABE, Ken kenwata ♤ 211
M2 UMEZAKI, Eiichi umezaki ♤ 207
SUZUKI, Kazuki suzuki ♤ 210
FUJIKAWA, Yuki fujikawa ♤ 211
M1 OKAMOTO, Shintaro okamoto.shintaro.76e ♢ tako
SEKIYA, Ryohei sekiya.ryohei.64r ♢ tako
DOI, Takanobu doi.takanobu.68x ♢ tako
HARADA, Takeshi harada.takeshi.24e ♢ tako
FUJI, Ryohei fuji.ryohei.38e ♢ tako
FURUTA, Haruki furuta.haruki.54e ♢ tako

♣ Please add
     "♧" → "@scphys.kyoto-u.ac.jp"
    "♤" → "@nh.scphys.kyoto-u.ac.jp"
"♢" → "@st.kyoto-u.ac.jp"


Technical Staffs of Tandem van de Graaff Accelerator


OB & OG


Back to Home Page

Please contact web master (www_at_scphys.kyoto-u.ac.jp _at_=@) if you find any problems.


last modified: 2018/Jan/12